Armenian News Network / Groong

 

Conversation on Groong: Aram Navasardyan: MPG - How to Explain The Polling Discrepancy?

 

ANN/Groong

June 21, 2021

Guest

     Aram Navasadryan

Hosts

     Hovik Manucharyan

     Asbed Bedrossian

Introduction

 

Hello and welcome to the Armenian News Network, Groong, In this Conversations on Groong episode, we’ll be talking about the polling in Armenia, following the early parliamentary elections on June 20th.

 

This episode was recorded on Monday, June 21, in Armenian.

MPG: How to Explain the Polling Discrepancy?

Overview

Today is June 21 a day after early parliamentary elections in Armenia in which, according to preliminary data from the CEC, the Civil Contract got a majority of the votes, scoring a major victory especially when you consider some polling data from previous weeks.

Guests


To talk about these issues, we are joined by:

 

Aram Navasardyan is Director of MPG, a member of Gallup International Association and one of the main pollsters  in the pre-election campaign for June 2021 parliamentary elections.

 

Արամ Նավասարդյանը MPG- ի տնօրենն է որը հանդիսանում է Gallup International Association- ի անդամ և հիմնական հետազոտական կազմակերպություններից մեկն եր 2021 թվականի հունիսի խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ընթացում:

 

 

 

Discussion

Սկսենք ամենա ակնառու հարցից: Նախնտրական քարոզարշավի ընթացքում մենք բազմիցս հղում ենք արել ձեր կազմակերպության սոցիալականան հարցումների արդյուքներին:

Բարձր ենք գնահատել այդ աշխատանքի հուսալիություն որովհետեւ առնվազն վերջին տաս տարիների ընթացգում բավական ճշգրիտ կատնխատեսել եք ընտրությունների իրական ելքը:

Ըստ ձեր վերջին տվյալներին, որոնք հրապարակվեցին նախորդ շաբաթ, դուք գնահատել էիք որ Հայաստան Դաշինքն արդեն անցել է առաջատար դիրք, ստանալով 28.7 տոկոս, իսկ ՔՊ-ն ուներ 25.2 տոկոս:

Այսօր, Հոնիսի 21ն է և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալերնի համաձայն ՔՊ-ն ստացելե ձայների մոտ 54% իսկ Հայաստան Դաշինքը 21%:

Ձեր մեկնաբանությունը խնդրեմ:

--

Կարո՞ղ էնք ավելի մանրամասն հասկանալ ձեր կազմակերպության մեթոդաբանությունը: Ինչպե՞ս եք անցկացնում ձեր հարցումները: Դա արվում է “random dialing” մեթոդի միջոցով, ճի՞շտ է:

Իսկ ինչպե՞ս եք պահպանում տարբեր մարզերում ընտրողների համամասնությունը:

Ինչպես եք կարող վստահ լինել որ ձեր “sample”-ի կշիռը ճշգրիտ է:

 

Ի՞նչ կարող եք ասել անցյալ շաբաթ հրապարակված որոշ այլ poll-երի մասին, որինակի համար EVN Report- ը:

 

 

Let's start with the most obvious question. During the election campaign, we repeatedly referred to the results of your organization's social surveys. We praised the reliability of that work because, at least for the last ten years, you have predicted the real outcome of the elections quite accurately.

 

According to your latest data, which was published last week, you estimated that the Armenia Alliance has already taken the lead, receiving 28.7%, and the CP had 25.2%.

 

Today, June 21, according to the preliminary data of the Central Electoral Commission, the CP received about 54% of the votes and the Armenia Alliance 21%.

Your comment please.

-

Can you help us understand your organization's methodology in more detail? How do you conduct your surveys? This is done by random dialing, right?

And how do you maintain the proportion of voters in different regions?

How can you be sure that the weighting of your sample is accurate?

 

What can you say about some of the other polls published last week, such as the EVN Report?

 

Wrap-up

 

That concludes this Conversations On Groong episode. We hope it was helpful in your understanding of some of the issues involved. We look forward to your feedback, including your suggestions for Conversation topics in the future. Contact us on our website, at groong.org, or on our Facebook PageANN - Groong”, or in our Facebook Group “Groong - Armenian News Network.

 

Special thanks to Laura Osborn for providing the music for our podcast. On behalf of everyone in this episode, we wish you a good week. Don’t forget to subscribe to our channels, Like our pages and follow us on social media. Thank you for listening and we’ll talk to you soon.

 

 

Subscribe and Listen to us on...

Keywords

MPG, Poll, Gallup International, Aram Navasadyan, Armenian Parliamentary Election June 2021, Nikol Pashinyan, Robert Kocharyan, Hayastan Dashinq, Civil Contract, Էմ Պի Ջի, Արամ Նավասարդյան, խորհրդարանական ընտրություններ